تکنولوژی چوب و نجاری ، ساخت درب کابینت به روش سنتی