درب اتاقی و داخلی ساختمان سبک معاصر

  درب اتاقی و داخلی ساختمان سبک معاصر بیشتر زیبایی این درب بدلیل استفاده از چوب گردو افریقایی میباشد ، که این درب را خاص و بی نظیر میکند . امیدوارم از تصاویر با کیفیت این درب چوب گردو لذت ببرید . درب چوب گردو معاصر