درب اتاقی و داخلی ساختمان سبک معاصر

 

درب اتاقی و داخلی ساختمان سبک معاصر

بیشتر زیبایی این درب بدلیل استفاده از چوب گردو افریقایی میباشد ، که این درب را خاص و بی نظیر میکند .

امیدوارم از تصاویر با کیفیت این درب چوب گردو لذت ببرید .

ادامه خواندن “درب اتاقی و داخلی ساختمان سبک معاصر”