نحوه صحیح نوشتن قرارداد در پروژه های صنایع چوب

یک قرارداد میتواند یک تراژدی شود .

یک قرارداد خوب برای یک سازمان برگ برنده شرایط سخت کاری است .

یک قرارداد یک طرفه باعث از بین رفتن مشتری یا پیمانکار خواهد شد .

در زمان قرارداد همه داغ هستند , مالک میخواهد ساختمان را تمام کند تا از شر بنایی و بازسازی راحت شود , پیمانکار میخواهد پیش پرداخت را بگیرید و با اندگی سود آن احتمالا اجاره یا حقوق عقب افتاده کارگران را بپردازد .

نکته ایا میدانید هر حرف مکتوب نشده برای شما هزینه ای ایست که باید بپردازید .

مثال :

در قرارداد کرایه بعهده پیمانکار است . از یک هفته بعد از شروع قرارداد مشتری به شما فشار می اورد که پیمانکار چرا کار من را تمام نمیکنید . و شمارا مجبور میکند بخش به بخش هر قسمت که اماده است را به ساختمان بیاورید . شما هر روز مبلغ 200 هزار تومان هزینه میکنید . بخشی از کار بارگیری و به محل پروژه ارسال می شود . یک نفر استادکار و شاگرد هم میرودند تا هر قطعه در محل خود نصب شود . ایا حساب هزینه ها و وقتی که از شما هدر می رود را کرده اید .

ایا بهتر نیست اندکی تحمل کنید و به یک باره پروزه انجام  شود .

ادامه خواندن “نحوه صحیح نوشتن قرارداد در پروژه های صنایع چوب”

تکنولوژی چوب و نجاری ، ساخت درب کابینت به روش سنتی