نمونه کار گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین … درحال بروزرسانی

برترینهای ایران در سایت درودگران تهران
گروه فن و هنر ایران زمین یکی از قدیمی ترین کارگاه های صنایع چوب تهران است .
این مجموعه بطور رسمی کار خود را ازسال ۱۳۴۰ اغاز کرد .
در این مجموعه بغیر از استاد حیدری با ۵۵ سال سابقه استادانی معرف و ظریف کار فعالیت دارند .
ما بهترینهای ایران را گردهم آورده ایم و از همکاران هنرمند جهت همکاری دعوت میکنیم .